Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168


Estate Planning

Estate Planning is de strategie voor alles wat met overgang of overdracht van vermogen aan familieleden of charitatieve doelstellingen te maken heeft. Niet alleen fiscale aspecten komen daarbij aan bod, doch ook juridische aspecten waaronder het erfrecht, successierecht, schenkingsrecht en huwelijks vermogensrecht komen aan de orde.

Het belangrijkste blijft echter de menselijke maat. Ferrier c.s. helpt u dan ook graag met het zoeken naar antwoorden op de vragen:Wie krijgt wat, wanneer en onder welke voorwaarden? En als dit duidelijk is, kan de optimale juridische en fiscale invulling worden gezocht en uitgevoerd.

Diensten estate planning

 • Testamentadvies
 • Advisering over de mogelijkheden van huwelijkse voorwaarden
 • Opzetten en begeleiden van schenkingstrajecten
 • Het opzetten en begeleiden van de oprichting van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)
 • Begeleiding bij afwikkeling van boedels en het optreden als executeur testamentair
 • Advisering in verband met bescherming van vermogen

Vijf vragen over estate planning

 1. Hoe voorkom ik dat schenkingen aan mijn kinderen, op gaan aan drugs, drank of andere dingen waar ik tegenstander van ben?
 2. Wij hebben geen kinderen en willen ons vermogen graag nalaten aan een goed doel. Hoe kunnen wij dit in de praktijk vorm geven?
 3. Zijn mijn Franse vrouw en ik naar Nederlandse maatstaven in gemeenschap van goederen gehuwd, omdat wij na 15 jaar Frankrijk, nu in Nederland wonen?
 4. Kan ik mijn bedrijf fiscaal voordelig aan mijn zoon overdragen, zonder dat mijn dochters iets tekort komen?
 5. Kunnen kinderen onterfd worden?
Ferrier C.S.
Wilhelminastraat 8
Monster, 2681 CB
085 4017766
Fax: 084 8367292
http://www.ferriercs.net

Kamer van Koophandel 27331168